Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Information om Vibyskolans gamla lokaler och radonmätning

Arbetet med att mäta radonhalten på olika platser i Vibyskolans gamla lokaler fortsätter och en ny mätning genomfördes 30 september till 6 oktober. Här kan du läsa ett förtydligande kring arbetet som pågår.

Information om Vibyskolans gamla lokaler och radonmätning

Sedan augusti 2019 sker undervisningen på Vibyskolan i alternativa lokaler i form av moduler, på grund av att delar av de gamla lokalerna visade på fuktproblematik. Idrottssalen (skyddsrum) som renoverades 2019 godkändes som bruklig utifrån arbetsmiljösynpunkt och har hela tiden använts av verksamheten.

Under våren 2021 önskade verksamheten att undersöka om möjligheten att återigen använda övre delen av huset. Den del av gamla Vibyskolan som anses vara bra utifrån arbetsmiljösynpunkt. I samband med det genomfördes luftmätningar och nu senast radonmätning.

Om mätningarna

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde radonmätningen hos fastighetsförvaltningen.

Den första mätningen gjordes i en hall/ett genomgångsparti och visade på höga värden upp mot 8000 becquerel.

Mätningen i gymnastiksalen och övriga platser visade däremot radonvärden under 200 becquerel under dagtid, vilket är gränsvärdet för inomhusluft när det är verksamhet i lokalerna. Den senaste mätningen genomfördes 30 september till 6 oktober 2021.

För att följa upp resultaten genomförs ytterligare en mätning under 90 dagar.
Utomstående experter kommer att granska mätningarna.

– Fastighetsförvaltningen förser kommunens verksamheter med lokaler och de ska uppfylla kraven på tillåtna halter radon. Om lokalen inte uppfyller kraven så stänger vi den och försöker hitta en lämplig ersättningslokal, säger Mats Ståhl Elgström som är produktionschef på avdelningen drift och service i Håbo kommun.

Stefan Grybb som är förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen säger:
– Självklart ska inte någon av våra elever och medarbetare utsättas för ohälsosamma radonhalter. Vi och Miljöenheten arbetar för att säkerställa en bra miljö för elever och personal. Vi arbetar med att ta fram en åtgärdsplan och risk- och konsekvensanalys tillsammans med de fackliga företrädarna.

Förtydligande gällande inslag i radion 1 november

Sveriges Radio P4 Uppland hade den 1 november ett inslag om radonhalten i delar av Vibyskolan i Bålsta. I inslaget uppges att radonvärden på drygt 8 000 becquerel har uppmätts och att det skulle vara anledningen till att skyddsombudet vill införa skyddsstopp. Det påstås även att Barn- och utbildningsförvaltningen skulle ha känt till detta i två år.

De höga radonvärdena uppmärksammades i september 2021 och mätresultaten man hänvisar till gäller en hall/ett genomgångsparti som inte används för verksamhet.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta Stefan Grybb som är förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.
E-mail: stefan.grybb@habo.se.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster