Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Barnkonventionens dag uppmärksammas

Idag 20 november firar vi Barnkonventionens dag genom att hissa flaggan och välkomna barnen som går i våra förskolor med tända ljuslyktor och marschaller vid ingångarna. Barnkonventionens dag firas årligen världen över 20 november.

Barn är kompetenta och viktiga samhällsmedborgare!

Fredagen den 20 november kommer barnen i våra kommunala förskolor att välkomnas med tända ljuslyktor och marschaller vid ingångarna till sina förskolor. Det gör vi för att både fira och uppmärksamma Barnkonventionens dag. Ljusmanifestationen är en nationell stor händelse som innebär att tusentals ljus kommer att tändas över hela landet på olika platser.

Vi kommer att flagga utanför kommunhuset för våra yngsta samhällsmedborgare och för deras särskilda rättigheter.

Barnkonventionen färdigställdes 20 november 1989 av FN. Sverige lovade redan 1990 att följa FN:s barnkonvention. Sedan den 1 januari 2020 är hela barnkonventionen svensk lag.

Barnkonventionens fyra principer

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas principerna. De sammanfattar hela barnkonventionen. Dessa principer säger att

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Barn har all rätt i världen!

Text bildar en siluett av ett barn, Barnkonventionen

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster