Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta oss

 Lyssna

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon:

0171-525 00

Fridegårdsgymnasiet Centrumgränd 5 746 80 Bålsta

Introduktionsprogrammen

Behöver du komplettera dina grundskolestudier, förbereda dig inför ett nationellt program eller för arbetslivet? Välkommen till oss! Introduktionsprogrammen på Fridegårdsgymnasiet förbereder dig inför ditt äventyr - framtiden.

För dig som inte uppnått behörighet till de nationella programmen finns Introduktionsprogrammen på Fridegårdsgymnasiet som en möjlighet att läsa in de betyg som saknas. Studierna ska leda till behörighet till ett nationellt program, förbereda dig för arbetsmarknaden eller en annan utbildning.

Så här arbetar vi

På Fridegårdsgymnasiet har IM en specialpedagogisk profil. Den specialpedagogiska profilen passar extra bra för elever som behöver mycket stöd i skolan. All personal har erfarenhet av att undervisa elever utifrån individuella behov. Här arbetar utbildade ämneslärare och elevassistenter som kontinuerligt fortbildas och handleds i pedagogiska frågor. Vi har en specialpedagogiskt anpassad arbetsmiljö för att alla elever ska få det lugn som studierna kräver.

Här får du hjälp och stöd

Vi lägger stor vikt vid motivationsskapande insatser. Våra elevassistenter stöttar och hjälper eleverna. Vi har också en praktikssamordnare som kan erbjuda individuellt anpassad praktik som löper parallellt med studierna. Syftet är att att öka motivationen och förbereda eleverna inför yrkeslivet.

Flera alternativa vägar framåt

Individuellt alternativ, Specialpedagogisk inriktning - IMA AST

På Introduktionsprogrammen på Fridegårdsgymnasiet finns en särskild inriktning för elever inom AST - autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska diagnoser. Eleverna erbjuds en särskilt anpassad arbetsmiljö och personalen har utbildning inom området. Ansökningsblankett hittar du under Relaterade e-tjänster.

Individuellt alternativ - IMA

Individuellt alternativ har som syfte att få elever att gå vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Individuellt alternativ utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar, både grundskole- och gymnasieämnen kan ingå samt andra delar som anses motivationsskapande. Ansökningsblankett hittar du under Relaterade e-tjänster.

Språkintroduktion - IMS

Språkintroduktion är en utbildning för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen har tyngdpunkt på det svenska språket för att ungdomarna ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. När du ska söka Introduktionsprogram med inriktning mot Språkintroduktion ska du använda en särskild blankett. Ansökningsblankett hittar du under Relaterade e-tjänster.

Är du nyfiken och vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta oss på Introduktionsprogrammen.

Läs mer om öppet hus

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster