Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt enligt de villkor som anges i socialtjänstlagen 4 kap. 1 och 3 §§.

I första hand har den enskilde ansvar för sin försörjning genom inkomst av arbete och genom inkomst av de generella socialförsäkringsförmåner som finns. Till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, arbetslöshetsersättning eller sjukpenning.

Har man tillgångar i form av sparkapital eller äger kapitalvaror som kan säljas måste dessa användas innan man har rätt till försörjningsstöd. Äger du din lägenhet eller fastighet kan detta också påverka rätten till försörjningsstöd.

Försörjningsstödet är inte kravlöst:

Den som är arbetslös ska stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att man ska vara anmäld på arbetsförmedlingen, söka arbete aktivt, ta emot erbjudanden om arbeten samt även ta emot erbjudande om sysselsättning.

Ansöka om försörjningsstöd

Från och med den 15 oktober kommer ansökan om försörjningsstöd att utvecklas till en e-ansökan. Det betyder att du som söker om försörjningsstöd kommer att kunna göra det via dator eller mobiltelefon och därefter följa ärendet från ansökan till beslut.

Dator finns att låna i kommunhusets entré så att alla kan göra sin ansökan digitalt. Om det finns skäl för att fortsätta lämna in ansökan på papper så går det också.

När du söker försörjningsstöd via e-ansökan måste du använda din e-legitimation.

Så här går det till:

1. Klicka här för att logga in på e-ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Logga in med din e-legitimation

3. Fyll i dina uppgifter

4. Signera med din e-legitimation

5. Klart

Inga handlingar behöver skickas med i ansökan utan endast ansökningsformuläret. Med handlingar menas kontoutdrag, fakturor, kvitton med mera. Istället kommer handläggaren vid behov att begära in handlingar. Därför är det viktigt att handlingarna som kontoutdrag, fakturor, kvitton sparas i minst tre (3) månader.

Stickprovskontroller kommer att göras och då behöver alla uppgifter kunna styrkas.

De personer som tidigare har ansökt eller ansöker om försörjningsstöd har fått ett brev med information från Håbo kommuns socialförvaltning.

Handläggningstid

Vår strävan är att alla ska få beslut på sina ansökningar så snart som möjligt. I Håbo arbetar utifrån riktlinjen att beslutet ska vara fattat maximalt 10 kalenderdagar efter att ansökan är komplett. Du kan påskynda processen genom att så snabbt som möjligt komplettera din ansökan med eventuella uppgifter.

Om du är intresserad av att jämföra handläggningstider så kan du göra det via länken: Socialstyrelsen hemsida/Öppna jämförelserlänk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd så är du välkommen att kontakta oss.
Här kan du boka telefontid för tidsbeställning av nybesök, eller få kontakt med en handläggare.

Telefon: 0171- 525 00

Telefontid: måndag - fredag mellan klockan 10-11
E-post: myndighetsenheten@habo.se

Provräkna om du har rätt till försörjningsstöd

Du kan själv ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Till vänster i menyn har du sidan - Uträknande av försörjningsstöd - där kan du provräkna.

Sidansvarig: Reshma Khan

2020-02-06

Omsorg och hjälp

Klicka för support
Stäng supportfönster