Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Vad är ett ramavtal

Ramavtal är tecknade med en eller flera leverantör för att underlätta verksamheterna behov av varor och tjänster. Ramavtalen är i normalfallet maximerade till fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl. I ramavtalet finns alla villkor för framtida köp finnas. Upphandlingsenheten ansvarar för att de mest frekventa varorna och tjänsterna för kommunens totala behov är upphandlade i form av ramavtal. Håbo kommun har tecknat ramavtal med ett antal leverantörer för vissa varor och tjänster som köps in mer frekvent.

Samtliga verksamheter i Håbo kommun ska följa gällande ramavtal då leverantören har baserat sitt pris på Håbo kommuns totala årsbehov av den aktuella varan och tjänsten. Ramavtalen finns i kommunens avtalsdatabas.

Ramavtalet kan ibland bara vara en leverantör som kommunens verksamheter kan beställa från. I vissa fall teckna ett ramavtal med flera leverantörer. Avtal med flera leverantörer kan vara rangordnade vilket innebär att den som vill avropa/köpa alltid ska fråga leverantör 1 först. Kan leverantör 1, inte leverera det som efterfrågas under den tid som verksamheten vill går frågan vidare till nummer 2 etc.

Ibland är ramavtalen i form av förnyad konkurrensutsättning. De innebär att vid avrop/köp ska alla leverantörer tillfrågas och den som erbjuder bästa anbudet utifrån beställningen får leverera. All förnyad konkurrensutsättning ska ske i kommunens verksamhetssystem för upphandling - avtalsssystemet kommers Elite.


Sidansvarig: Ulla Hannegård

2019-02-15

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster