Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Direktupphandling

En direktupphandling är när en representant för kommunen köper en vara eller tjänst utan en formell  upphandling. Även om det i lagen inte ställs några krav på offerter kan man när så är lämpligt, vända sig till tre-fyra leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och främja konkurrensen.

Hela värdet för affären får inte överstiga 586 907kr ( inom Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, är gränsen 1 092 436kr) Alla gränsvärden revideras vartannat år.

Gränsen för att kunna tillämpa direktupphandling räknas på hela kommunens behov under beräknad avtalsperiod. Finns behov av ramavtal räknas perioden på 4 år. Vid tveksamheter kontakta upphandlingsenheten.

Under vissa omständigheter kan kommunen göra direktupphandlingar över beloppsgränsen av synnerliga skäl. Kontakta alltid upphandlingsenheten innan.

Det är inte tillåtet att göra otillåten direktupphandling. Exempel på otillåtna direktupphandlingar:

  • Affären delas upp i mindre delar för att komma under beloppsgränsen. (När man beräknar värdet är det inklusive förlängningsmöjligheter och optioner)
  • Förlängning, utvidgning, partsbyte, tilläggsleveranser, kompletteringar eller andra väsentliga förändringar av ett upphandlat avtal.
  • Avrop från ett ramavtal som myndigheten eller enheten inte ursprungligen varit part i.
  • Avrop av varor eller tjänster som inte ingår i det ramavtal avropet sker ifrån.
  • Åberopande av att kontrakt måste tilldelas en viss leverantör på grund av ensamrätt utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att grund för det föreligger.
  • Åberopande av tekniska skäl utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att man haft grund för det.
  • Åberopande av konstnärliga skäl utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att man haft grund för det.
  • Åberopande av synnerlig brådska utan att utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att man haft grund för det.
  • Åberopande av kompletterande tjänster/byggentreprenader när kompletteringarna rätteligen skulle ha upphandlats separat.
  • Myndigheten eller enheten påstår felaktigt att annonsering inte behöver ske eftersom det inte kommit in några anbud eller lämpliga anbud vid tidigare annonsering.

Otillåtna direktupphandlingar kan leda till att ett avtal ogiltigförklaras och/eller att den upphandlande myndigheten eller enheten åläggs att betala en upphandlingsskadeavgift. Fråga upphandlingsenheten vid osäkerhet.

I kommunens policy står:

1. Lokala företags möjlighet att lämna anbud i direktupphandling ska beaktas 2. Över 100 000 kr ska upphandlingen dokumenteras i kommunens upphandlingssystem - ta kontakt med upphandlingsenheten.



Sidansvarig: Ulla Hannegård

2019-02-15

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster