Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Teknisk handbok

Håbo kommuns tekniska handbok innehåller krav och anvisningar som gäller för projektering och utförande inom allmänna gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfallshantering, trafik och belysning i Håbo kommun. Teknisk handbok fungerar som komplement till lagar, förordningar, standarder, föreskrifter samt andra branschgemensamma tekniska anvisningar.

Den tekniska handboken vänder sig till exploatörer och entreprenörer och ligger till grund för utredning, projektering, upphandling och genomförande. All slags projektering som utförs av Håbo kommun eller på uppdrag av Håbo kommun ska följa specifikationer från Teknisk handbok samt branschgemensamma tekniska anvisningar.

Kraven i handboken betraktas som grundläggande och ytterligare krav kan tillkomma i objektspecifika beskrivningar. Vid motstridiga uppgifter mellan Teknisk handbok och planer, program, policys med mera diskuteras dessa med berörd avdelning inom Håbo kommun.

Under Relaterade information kan du läsa mer om Teknisk handbok för respektive område.

Frågor, synpunkter eller förbättringsförslag

Har du frågor om eller synpunkter på innehållet i Tekniska handboken?
Välkommen att höra av dig till ansvariga tjänstepersoner

Har du förbättringsförslag på upplägget av den Tekniska handboken?
Kontakta gärna Susanne Öqvist.

​Sidansvarig: Tekniska förvaltningen

2020-09-21

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster