Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Näringsliv och sysselsättning

Sysselsättningsbalans (Källa: SCB)‌


1990  

2013

2014

2014
Kvinnor

2014
Män 

Förvärvsarbetande

9 031

10 092

10 042

4 783

5 259

Arbetstillfällen i kommunen

4 129

5 536

5 540

2 663

2 877

Nettopendling

-4 902

-4 556

-4 502

-2 120

-2 382

Utpendling

5 874

6 547

6 545

2 944

3 601

Inpendling

927

1 991

2 043

824

1 219

 

Sysselsättning branschvis för personer med arbetsplats i kommunen. Antal och andel sysselsatta. (Källa: SCB)

Näringsgren

Män

Kvinnor

Totalt

%   

Jord- och skogsbruk, fiske

55

23

78

1,4

Tillverkning och utvinning

460

106

566

10,2

Energiförsörjning, miljöverksamhet

12

4

16

0,3

Byggverksamhet

714

77

791

14,2

Handel

356

299

655

11,8

Transport och magasinering

266

52

318

5,7

Hotell och restaurang

88

114

202

3,6

Information och kommunikation

43

14

57

1,1

Finans och försäkring

31

39

70

1,3

Fastighet

45

27

72

1,3

Företagstjänster

289

222

511

9,3

Offentlig förvaltning och försvar

90

147

237

4,2

Utbildning

184

727

911

16,4

Vård och omsorg, sociala tjänster

98

565

663

12,2

Personliga och kulturella tjänster

82

148

230

4,1

Övrigt

64

99

163

2,9

Totalt

2 877

2 663

5 540

100Andel (%) av arbetskraften i arbetslöshet, i program eller med stöd, 16-64 år. (Källa: AMS)

År

Håbo

Länet

Riket

2000

2,8

4,2

5,7

2011

3,0

4,6

6,3

2012

3,2

4,6

6,5

2013

3,7

4,7

6,7

2014

3,5

4,2

6,3

2015

4,1

5,5

7,8


Största privatägda arbetsställena i kommunen

Företag

Antal anställda

Gyproc AB

115

Benders Sverige AB Bålsta

85

Krister Nilsson AB (ICA)

77

Combimix AB

58

Betonglarsson AB

54

Aronsborgs konferenshotell AB

49

Biskops Arnö folkhögskola

39

BA Löfgrens Transport AB

31

Bålstabagarn AB

31

Rölunda Produkter AB

29

Håbo Buss AB

28

Aspa Plast AB

26

Cabseal AB

26

Läraskolan i Bålsta AB

26

Rohab Fiber & Kabelinstallationer AB

15

 

År

Antal företag

Drivs av kvinnor

Drivs av män

Nystartade

2016

2057

543

1 512

152

2015

2023

545

1 478

175

2014

1965

509

1 456

178

 

‌Skatt 2016, skattekraft (skatteunderlag per invånare) 2014. Medelvärde för förvärvsinkomst inkomstår 2014. (Källa: SCB)

Inkomst och fördelning

Håbo

Länet

Riket

Total skattesats

33,05 %

32,98%

32,1%

Därav till kommun

21,34%

21,27%

20,75%

Skattekraft kronor/invånare

211 457

190 384

181 470

Förvärvsinkomst, medelårsinkomst

316 224

284 132

282 860

 

Sidansvarig: Jenny Lindberg

2017-10-03

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster