Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Befolkning

Befolkningsförändring år 2015 (Källa: SCB)


Länet

Övriga riket

Utlandet

Totalt

Inflyttning

137

1 103

124

1 364

Utflyttning

241

894

62

1 197

Flyttnetto

-104

209

62

167

Födda
195

Döda
118

Födelseöverskott
77

Justering

Befolkningsökning
245

 

 

Befolkning 31/12 2015

Församling

1980

1990

2000

2010

2015

Kalmar-Yttergran

11 874

13 203

14 247

15 753

16 060

Övergran

560

724

941

1 337

1 424

Häggeby

215

332

478

575

557

Skokloster

652

950

1 802

1 964

1 993

Kommunen

13 301

15 209

17 468

19 629

20 034

 

Åldersfördelning 31/12 2015

Ålder

Kvinnor (antal)

Män (antal)

Totalt (antal)

Håbo kommun (%)

Riket (%)

Uppsala län (%)

0-6

848

849

1 697

8,4

8,4

8,4

7-9

419

494

913

4,5

3,4

3,6

10-12

451

441

892

4,4

3,4

3,4

13-15

406

432

838

4,1

3,2

3,1

16-19

469

509

978

4,8

4,3

4,2

20-29

1 023

1 183

2 206

10,9

13,6

16,1

30-44

1 964

1 933

3 897

19,2

19,1

18,9

45-64

2 575

2 674

5 249

25,9

24,8

23,9

65-79

1 539

1 499

3 038

15,0

14,7

14,1

80-w

318

253

571

2,8

5,1

4,4

Summa

10 012

10 267

20 279

100

100

100

Medelålder
39,3

40,7

39,7

 

Äldreomsorg 2014

Hemtjänst, antal

Män

Kvinnor

Ordinärt boende

168

220


Seniorboende

Antal


Plommonvägen 8-10

49


 

Särskilda boendeformer, antal lgh

1996

2014

Vårdboende

52

110

Korttidsboende

6

12

 

Färdtjänstberättigade

Män

Kvinnor

Färdtjänst

172

194

 

Barnomsorg och skola 2014

Källa: Skolverket och Kolada (SCBO)‌

Barnomsorg

Antal inskrivna

Kostnad per inskriven (kr)

Förskola (1-5 år)

1 033

132 226

Pedagogisk omsorg*

14

118 593

Fritidshem

1 279

32 176

* Tidigare familjedaghem 

Källa: Skolverket och Kolada (SCBO)‌

Skola

Antal

Kostnad per elev (kr)

Förskoleklass (6 år)

264

62 731

Grundskolan

2 596

97 680

Gymnasieskola

794

118 528

 

Sidansvarig: Jenny Lindberg

2017-10-03

Näringsliv och arbete

Klicka för support
Stäng supportfönster