Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Håbo växer

Håbo utvecklas för att möta framtiden. Nya bostadsområden växer fram, ett resecentrum är under uppbyggnad och infrastrukturen anpassas. Vi ökar tillgängligheten inom flera områden och logistik Bålsta byggs upp där verksamheter har möjlighet att växa.

Håbo står inför en omvandling som bygger på att främja mångfald, flätas samman med natur, landsbygd och stad.

Följ med i Håbos utveckling

Ta del av Håbos utveckling om pågående exploateringsprojekt, bygg- och anläggningsprojekt, naturvårdsprojekt och detaljplaner.

Karta över fysisk planering

Fysisk planering

På kartan för fysisk planering hittar du bland annat information om:

  • gällande detaljplaner,
  • pågående planuppdrag och
  • fördjupade översiktsplanen.

Ladda ner plankartor och annan dokumentation kopplad till planen.

Karta för fysisk planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hitta detaljplanenPDF

Text

Klickbar karta över byggprojekt i Bålsta, Håbo kommun Logistik Bålsta Björkvallen Bålsta C Tvåhus-området Gröna dalen Futurum - Ombyggnation Entré Lillsjön Gång- och cykelväg längs Kalmarleden Enebyparken

Klickbar bild på karta över byggprojekt i Bålsta, Håbo kommun

Bild på förskolan Annehill

Bålsta centrum står inför en omfattande
omvandling vilket bygger på att främja
mångfald, fläta ihop stad med natur och
framhäva Bålstas specifika identitet.

Mer om Bålsta C

Bild på förskolan Annehill

En våtmark anläggs i Balders hage för
den ska ta hand om och rena dagvattnet
från Logistik Bålsta och industriområdet
intill.

Promenadstråk, en brygga och bänkar
gör att Balders hage även blir ett
attraktivt område att vistas i.

Mer om Balders hage

Bild på förskolan Annehill

Naturen runt Lillsjön blir mer attraktivt
och tillgängligt. Det anläggs en gångväg
och spång i den norra delen av sjön.

Mer om Entré Lillsjön

Futurum - Ombyggnation av skola

Grundskola Futurum

Futurumskolan har behov av att utöka
elevantalet med cirka 90 elever. Till följd
av skolans ökade kapacitetsbehov utförs
en ombyggnad av skolan.

Mer om ombyggnationen för Futurum

Bild på förskolan Annehill

Gröna dalen utvecklas till en
mångfunktionell stadspark som binder
ihop de centrala delarna av Bålsta med
Mälaren och sammanför Bålstas
bostadsområden.

Mer om Gröna dalen, detaljsplaneprogram

Bild på förskolan Annehill

Logistik Bålsta är en utbyggnad av
Västerskogs företagspark.
Områdetbyggs ut i olika etapper under
en längre tid.

Mer om Logistik Bålsta

Bild på förskolan Annehill

Lekplatsen Enebyparken har öppnat
upp för lek. Till våren kommer den
att bli helt klar. Där hittar du Sagoskog,
linbana, studsmattor, parkour- och
hinderbana, gungor, hängmattor
och basketbollplan.

Mer om Lekplats Enebyparken

Bild på förskolan Annehill

Åtta flerbostadshus utformade som
radhus i två plan med totalt 64
lägenheter på Björkvallen anläggs.
Förutom BoKlok kommer Solfältets
Fastighets AB att bygga ett
flerbostadshus i området. 

Mer om Björkvallen

Bild på förskolan Annehill

Den karaktär som eftersträvas för
området är småstad med varierande
kvarter, hustyper, hushöjder,
lägenhetsstorlekar och färgsättning.
Totalt gör detaljplanen det möjligt att
bygga omkring 500 lägenheter.

Mer om Tvåhus-området

Kran med vattendroppe

Under 2021 grävs flera kilometer nya
vatten- och avloppsledningar ner i
marken i Bålsta. Arbetet görs för att
öka kapaciteten att ta hand om ökande
vatten- och avloppsmängder.

Mer om Ledningskapacitet VA Bålsta

Kran med vattendroppe

Tekniska nämnden har godkänt
förstudien"Vägvalsutredning vatten
och avlopp Skokloster".

Mer om vatten och avlopp Skoklosterhalvön

​Sidansvarig:

Nyheter

Till nyhetsarkivet

Se alla nyheter

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster